Gå en Bas P utbildning

Är du intresserad av att gå en Bas P utbildning? Du kan gå en BAS P utbildning hos Motivera Utbildning. De har lite olika alternativ så som:

  • Bas-P
  • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U
  • BAS-P/BAS-U Grund
  • BAS-P/BAS-U Fördjupning
  • BAM Bättre Arbetsmiljö
  • BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare
  • Bas- P och Bas-U Utbildning för beställare, byggherre
  • BAS-P Hjälpverktyg

Ibland kan det vara värt att gå en kombinerad Bas PU utbildning. Särskilt om det är så att du som ska verka som detta på ett byggprojekt.

När det gäller Bas P, så ingår planering och projektering och i BAS U, där är det mer utförandet som står i fokus.

Utbildning inom Bas P

Om du är en byggarbetsmiljösamordnare som ska jobba på ett byggprojekt, så måste du ha rätt kunskaper och rätt utbildning. Det är ett måste att ha gått en Bas P utbildning samt även en Bas U. det bästa är att ta dessa båda tillsammans. Som byggarbetsmiljösamordnare så jobbar man mycket med planering, projektering och utförandet av ett bygge. Enligt Arbetsmiljölagen så är det ett måste att det finns en person som verkar som BAS-U/BAS-P på ett byggprojekt.

Hitta andra passande utbildningar

Hos Motivera Utbildning finns det inte bara Bas P och Bas U, utan de har även utbildningar inom arbetsmiljö. Sedan har de även en hel del andra bra utbildningar du kan ha nytta av. De flesta av dessa utbildningar är riktade till olika yrken. Så är det så att du måste ha en viss utbildning eller ett visst certifikat för att utföra ditt jobb, så kan du vända dig till denna utbildare.